2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİDeğerli Velilerimiz,

        T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA e-KILAVUZ açıklanmıştır. Buna göre 2017-2018 öğretim yılında 75 bin öğrenciye ilk kez eğitim öğretim desteği verilecektir. Ekte klavuzun velilerimizi ilgilendiren kısımlarının bir özeti bulunmaktadır. Burada sınıf seviyelerinde kaç öğrenciye ne kadar destek verileceği ve başvuru işlemleri ile onu takip eden tercih işlemlerinin hangi tarihlerde hangi tarihlerde yapılacağı ve süreçte velilerin sorumlulukları ile başvuruda verilmesi gereken evraklar belirtilmiştir. Bu yıl evin tüm gelirlerini belirten bordro ve diğer belgelerle birlikte velinin bir "Gelir Beyan Taahhütnamesi" imzalaması gerekmektedir.
        Buna göre Öğrenim desteği başvuruları 10 Ağustos'ta başlayacak olup 6 Eylül 2017 tarihinde sona erdirilecektir.7 Eylül'de destek almaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek ondan sonra 7-14 Eylül tarihleri arasında veliler okul tercihi yapacaktır.
        Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi, Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış olduğu okula belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptırmakla yükümlüdür aksi takdirde eğitim öğrenim desteğini kaybedecektir.
        "Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır."  
         Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Klavuzunun özetine  ve Gelir Beyan Taahhütnamesine aşağıdaki pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.