DEĞERLER EĞİTİMİ


OKUL MÜDÜRÜNÜN MESAJI

 

Çağımızda baş döndürücü bir hızla meydana gelen teknolojik gelişmeler,  bir yandan  seri üretimi, kaliteyi, konforu hayatımızın vazgeçilmezleri haline getirip,  insan hayatını  kolaylaştırırken, diğer yandan  doğanın tahrip edilmesi, çevre kirliliği, tüketim toplumu yaratma, güvenlik problemleri,  insan ilişkilerindeki bozulma, toplum ve aile hayatındaki tahribat, insanların birbirinden uzaklaşması gibi insan hayatını  olumsuz yönde etkileyen  sonuçlara da yol açmaktadır.   Bütün bu olumsuzluklar ne yazık ki toplumumuzu ve aileleri öz değerlerinden uzaklaştırmakta ve bundan da en çok çocuklarımız etkilenmektedir.

Hayatı daha yaşanır ve anlamlı kılan değerlerimizin (İyilik, doğruluk, adalet, merhamet, hoşgörü, yardımlaşma, saygı, sevgi gibi.) çocuklarımıza yeniden kazandırılması için eğitim süreçlerinde değerler eğitimine yer verilmesini bir gereklilik ve hatta zorunluluk haline getirmektedir. Bu nedenledir ki Milli Eğitim Bakanlığı  Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı   “Değerler Eğitimi” nin önemine  dikkat çekmek için 2010/53 nolu genelgeyi yayınlamış ve okullarımızda bu genelge doğrultusunda değerler eğitimine yer verilmesini istemiştir.

Yüz yıllarca  hayatımıza anlam katan,  milletçe birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürmemizi sağlayan, kısaca  bizi biz yapan değerlerimizi öğrencilerimize kazandırmak ve hayatın her alanında uygulanır hale getirmek için, okulumuzda ki eğitim süreçlerinde görev alan ve katkı sunan, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, diğer çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür eder başarılar ve kolaylıklar dilerim.

                                                                                                                                                                                                                                                                Gürbüz OKTA 
ÖNSÖZ

Değerler eğitimini uygulamaktaki amaç; öğrencilerimize, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerler eğitiminin önemine ve uygulanmasına dikkat çekilmesi için yayınlanan 2010/53 nolu genelge doğrultusunda öğrencilerimize değerler eğitiminin bir program çerçevesinde verilmesi ve etkinliklerin eğitim süreçlerinde düzenli yürütülmesinin; kendine güvenen, dürüst, ahlaklı, insanı insan yapan temel değerlerle donanmış  ve aldığı bilgiyi insanlık yararına kullanabilecek öğrenciler  yetiştirilmesinde faydalı olacağına inanıyoruz.   

Değerler eğitimi komisyonu olarak okulumuzda uygulanmak üzere hazırladığımız değerler eğitimi programı doğrultusunda, , öncelikle öğrencilerimize verilecek olan değerlerimizi belirleyerek uygulama konusunda sınıf içi etkinlik örnekleri, aile etkinlikleri, görev paylaşımı konuları da rehberlik etmeye çalışıyoruz. Değerlerimizin sadece okulda öğretilmesinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. 

Öğrencilerimizin ve insanlarımızın  bu değerleri  okulda olduğu kadar ailede, çevrede, iş yerlerinde, sokakta, parkta, kısaca hayatın her alanında örnek davranışlar görerek, göstererek ve yaparak, yaşayarak kazanmalarının yararlı olacağına inanıyoruz. 

Öğrencilerimize değerlerimizin kazandırılması  amacıyla yapılan etkinliklerin  başarılı ve yararlı olması umuduyla tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar dileriz. 

                                                                                                                                                             OKUL DEĞERLER EĞİTİMİ KOMİSYONU DEĞERLER EĞİTİMİNDE UYGULANACAK KURALLAR:

1- Her ayın değeri aynı zamanda yıllık rehberlik planıyla paralel olarak yürütülecektir. 
2- Her ay bir değerle ilgili pano, duvar gazetesi, resim v.s. değerler köşesinde yayınlanır.
3- Değerler eğitimi sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle paralel yürütülür. 
4- Ayın değerine göre örnek davranışlar gösteren öğrenciler okul imkanlarına göre ödüllendirilir.
5- Sınıf içi etkinlikler ve uygulama zamanları konusunda her öğretim yılı başında karar alınır. 
6- Her ayın değeri değerler eğitimi köşesinde öğretmen ve öğrencilere önceden duyurulacak ve tüm okulda
        ayın değeriyle ilgili atmosfer oluşturulacak. 
7- Aileler bilgilendirilmeye ve  değerler eğitimi sürecine katılmaya çalışılacak. 
8- Her öğretim yılı başında değerler eğitimi konusunda öğretmenler bilgilendirilecek. 
9- Her öğretim yılı başında sınıf içi etkinliklerin uygulama zamanları belirlenecek.
10- Değerler eğitimi uygulamalarında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Milli Eğitiminin
        genel amaçları  ile öğrenci seviyeleri dikkate alınacak. 
DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUMUZ:

1. Okul Müdürü
2. Müdür yardımcısı
3. Sınıf Rehber Öğretmenleri
4. Okul Rehber Öğretmeni 
5. Okul Aile Birliği Temsilcisi
6. Okul Öğrenci Temsilcisinden oluşur. OKULDA EĞİTİMİ VERİLECEK DEĞERLER: 

• Sevgi,
• Sorumluluk,
• Saygı,
• Hoşgörü‐ duyarlılık,
• Özgüven,
• Empati,
• Adil olma,
• Cesaret, liderlik
• Nazik olmak,
• Dostluk,
• Yardımlaşma, dayanışma,
• Temizlik,
• Doğruluk, dürüstlük
• Aile birliğine önem verme,
• Bağımsız ve özgür düşünebilme,
• İyimserlik,
• Estetik duyguların geliştirilmesi,
• Misafirperverlik,
• Vatanseverlik
• İyilik yapmak,
• Çalışkanlık,
• Paylaşımcı olmak,
• Şefkat - merhamet,
• Selamlaşma,
• Alçakgönüllülük,
• Kültürel mirasa sahip çıkma,
• Fedakârlık.