OKUL MÜDÜRÜ VE MESAJIgurbuzokta@bilgeokullari.com.tr

       1997 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Bilge Okulları, kısa zamanda  ülkemizdeki başarılı eğitim kurumları arasında yerini almış ve 2013 yılında Darıca yerleşkesinde, bünyesine Anadolu Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesini de katarak, köklü kültürü, kurumsallaşmış kimliği ve yetkin eğitim kadrosu ile kaliteli eğitimine devam etmektedir. 

Biz, tüm öğrencilerimizi Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitmek, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmek, onlara 21. yüzyılın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazandırmak, insan haklarına saygılı, cumhuriyet ve demokrasi bilincine sahip, bilgiyi doğru kullanabilen, katılımcı, paylaşımcı, üretken,  ileriyi görebilen, güvenilir,  nitelikli   bireyler  olarak iş ve üniversite hayatına hazırlamak için varız.  

Öğrencilerimize verdiğimiz akademik eğitim yanında, hayatı daha yaşanır ve anlamlı kılan değerlerimizin (İyilik, doğruluk, adalet, merhamet, hoşgörü, yardımlaşma, saygı, sevgi gibi.) çocuklarlımıza yeniden kazandırılması için eğitim süreçlerinde değerler eğitimine yer verilmesini bir gereklilik ve hatta zorunluluk olarak görmekteyiz. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin tamamlanmasında, bilgi ve becerilerinin gelişmesinde rehberliğin, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerin ne derece önemli olduğunun farkındayız.  Öğrencilerimizi ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılmaları için teşvik ederek destek ve yönlendirmelerimiz devam edecektir.  

Akademik eğitim de bilginin ne derece önemli olduğu bilginci ile öğrencilerimizi donatarak, okul, il ve Türkiye genelinde yapılan deneme ve başarı değerlendirme sınavlarına tabi tutmaktayız. Öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini ölçmek için çeşitli ölçme değerlendirme teknikleri uygulayarak yapılan sınav analizleri ile öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanması için her türlü imkânı sunmakta ve hafta sonu ücretsiz takviye kursları ile öğrencilerimizin eğitim öğretimine destek vermekteyiz. 

     Biz İstiyoruz ki, okulumuz da kendine güvenen, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, bilgiye ulaşan, kullandığı bilgilerle yeni bilgiler üretebilen, bilimsel düşünebilen,  katılımcı, paylaşımcı, geçmiş değerlerimizle evrensel değerler arasında bağlantı kurabilen,  bulunduğu çevreye karşı duyarlı,  insan haklarına saygılı, vatan, millet ve insanlık sevgisiyle donanmış,  sorumluluk sahibi, çağdaş öğrencilerimiz olsun. Her öğrencimiz iyi düzeyde en az iki yabancı dil öğrenebilsin. Her veli okulumuz da çocuğuna değer verildiğini ve öğrenmesi için her fırsatın tanındığını bilsin. Okulumuz çalışanları görevlerini doğru yaptıklarından emin olsun, herkes her gün daha  iyiye ulaşmak için çalışsın ve birbirine destek olsun. Ve biz İstiyoruz ki, öğretenler ve öğrenenler bu okulda olmaktan mutlu olsunlar. 

     İnanıyoruz ki öğrencilerimiz çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımıza temel oluştururlar. Okulumuzda başarıyı artırmak, yeniliklere ayak uydurmak ve yeni eğitim yöntemleri gerçekleştirmek için birbirimizi yüreklendirir ve destekleriz. Biz Özel Bilge Çalışanları olarak birbirimize güvenir ve saygı duyarız. Öğrencilerimize değer verir, onları korur ve gözetiriz. Başarı çıtamızı sürekli yükselterek,her yıl bir önceki yıldan daha kaliteli ve başarılı bir eğitim-öğretim gerçekleştirmeye kararlıyız.

     Bu duygu ve düşüncelerle tüm Bilge Okulları velilerine, öğrencilerine  ve çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.