Rehberlik Birimi Çalışmaları


AMACIMIZ

           Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken olduğundan hareketle yola çıkan Rehberlik Servisimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

 Okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle; 

Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlaması için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmasını,

Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesini,

Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesini, yaşamını, geleceğini planlamasını, kararlarının sorumluluğunu alabilmesini, 

sağlamaya  yönelik uygulamalar  yapılmaktadır.


İLKELERİMİZ


◦   Gizlilik  

◦   Gönüllülük

◦   Süreklilik

◦   Kişi haklarına saygı

◦   Güven

◦   Bireyin değerliliği

◦   Bireyin Özerkliği

◦   İşbirliği


ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

EĞİTSEL REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Okula Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Çalışmaları: Okul fiziki ortamının, rehberlik servisinin, yöneticilerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının, okula özgü kuralların vb. öğrencilere tanıtılması. 

Velileri; öğrencilerin yaş özellikleri, çocuk eğitimi, davranış bozuklukları ve nedenleri konularında bilgilendirmek. Çocuğun okul başarısının öğrencilerin sınıf içindeki tutum ve davranışları ile gözlemlenerek tanınması, ergenlik vb. konularda aydınlatan çalışmalar yapılması

Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirme amaçlı sınıf içi rehberlik etkinliklerinin planlanması, uygulanması. 

Öğrencilerin hastalıklardan korunma, dengeli beslenme, boş zamanlarını verimli değerlendirme, spor yapmayı alışkanlık edinme, zararlı alışkanlıklardan uzak durma vb. konularda bilinçlenmesini sağlayacak tüm faaliyetlerde öğretmenlerle işbirliği yapmak.

Öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımak, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak, bireysel farklılıklarını değerlendirerek uygun eğitsel ortam yaratmak.

BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek.

Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamak.

Gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek.

Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak.

İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapılması.

İhtiyaç duyan tüm velilere danışmanlık yapılması.

Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan “önleyici” tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek.

MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrencimizin kendini tanıması, yetenekleri, ilgileri, tutum, değer ve beklentileri gibi özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasına destek olmak,

Çevresindeki eğitim ve meslek olanakları hakkında bilgilere sahip olmak

Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, geleceği, çalışma koşulları, iş bulma imkanları gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek çeşitli meslek sahiplerini okula davet ederek, son sınıflarımızda uygulanan mesleki gölge programıyla kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı olmak.

Üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi vermek. Üniversite  tanıtım gezileri düzenlemek.

Çeşitli envanter uygulamalarıyla öğrencilerimizi daha yakından tanıyıp onlara destek olmak.

Verimli ders çalışma,sınav kaygısı,stresle başa çıkma,alan/ders seçimi,Ygs/lys sınav sistemi ile ilgili bilgilendirme gibi konularsa seminer çalışmaları.