Değerler Eğitimi


     Bilge Kolejinin önem verdiği çalışmalardan biri de “değerler eğitimi” adını verdiğimiz eğitimlerdir.

     Değerler eğitiminin amacı; çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak, kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak, bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.

Değerler eğitimindeki hedeflerimiz;

Toplum tarafından kabul gören değerleri okul ortamında uygun bir şekilde işlemek.

Öğrencilerin motivasyonlarını geliştirmek.

Ahlaki değerlerle donatılmış öğrenci yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ;

  • Sevgi-Saygı                        
  • Hoşgörü                              
  • Kardeşlik                           
  • Yardımlaşma                    
  • Sorumluluk-Duyarlılık
  • Adalet-Doğruluk
  • Örf-Gelenek
  • Sabır