Drama Atölyesi


DRAMA

     Eski Yunanlılarda "drama" doğrudan doğruya yaşamak anlamına gelmektedir. Türkçe de ise acıklı bir anlam kazanmasına karşın "Etkili, canlı, göz alıcı" anlamına gelir.

         Drama, insanın tasarımlarını eyleme dönüştürebilmesinin en eğlenceli ve etkin yollarından biridir.

       Eğitimde drama Fransa'da başlamış, J.J Rousseuo bu işin öncülüğünü yapmıştır. Avrupa'da, özellikle İngiltere'de Sanayi Devrimi ile hızlı bir gelişim sürecine girilmiş ve okullarda ezberci eğitim sistemlerinden drama temelli, çocuk merkezli eğitime geçilmiştir. Ezberleyerek değil oynayarak, yaparak, yaşayarak öğrenmenin önemi anlaşılmış, okul müfredat programlarında drama ayrı bir ders olarak yerini almıştır. Drama dersi için ayrı sınıflar oluşturulmuş, derse özel materyaller geliştirilmiştir.

         İlerici eğitim görüşleri ve drama öğretmenlerinin gayretleriyle "make believe play" yani "mış gibi yapmak oyunu" ortaya çıkmıştır. İngiltere'de drama için özel mekânlar ve sınıflar yapılmıştır.

    Ülkemizde bazı eğitim kurumları Drama’yı ders müfredatına almaktadır. Özel Bilge Eğitim Kurumları’da bu okulların içindedir. Drama dersi alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülmektedir. 

NEDEN DRAMA

Erken yaşlarda yapılacak drama eğitimi;

Çocukta sosyal-duygusal gelişim sürecini hızlandırır ve süreci sağlıklı biçimde tamamlamaya yardımcı olur

Çocukta öz bakım becerilerini geliştirmeye destek sağlar

Çocukta büyük motor kas gelişimini sağlar

Çocukta küçük motor kas gelişimini sağlar

Çocukta kas hafızasının gelişimini sağlar

Çocukta dil gelişimini sağlar

Erken çocukluk döneminde fen eğitimini başlatır ve destekler

Erken çocukluk döneminde matematik eğitimini başlatır ve destekler


DRAMA KAZANIMLARI

     Kendini ve duygularını nasıl ifade edeceğini, nasıl soru soracağını, karşısındaki kişiyi nasıl dinleyip anlayabileceğini, zor durumlarla nasıl başa çıkabileceğini öğrenen bir çocuk kendisinden beklediğimiz akademik becerileri daha rahat geliştirebilir. Bu da eğitimde drama ile gerçekleştirilebilir. Çocuklar sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. Akademik beceriler kadar kişisel ve sosyal becerileri de geliştirmek önemli bir amacımız olmalıdır.

TEMEL KAVRAMLAR 

Drama’da sıklıkla kullanılan kavramlardan önemlileri şunlardır:

a. Yaratıcılık

b. Dramatik Oyun

c. Dramatizasyon

d. Drama (Yaratıcı Drama)

e. Rol Oynama

f. Doğaçlama

g. İletişim

h. Etkileşim