Görsel Sanatlar Atölyesi


            Özel Bilge Okulları olarak Görsel Sanatlar alanında özel yetenekleri olan öğrencilere benzersiz eğitim avantaj ve fırsatları sunarak bu yeteneklerin kaybolmasına fırsat vermiyor,el becerilerinin yanında ,zihinsel yeteneklerinin ve hayal  güçlerinin gelişmesini sağlıyor. Böylece küçük yaşlarda başlayarak ,görsel sanatlar bilinci sağlanır ve temelleri atılmış olur.

         Öğrenciler; Karakalem, pastel boya, kuru boya, akrilik, kolaj ve tuval üzerine çalışmalarını görsel sanat atölyesinde gerçekleştirirler.Okulun çeşitli bölümlerinde ,çalışmaları sergilenir ve tüm okul yaşantısıyla paylaşması sağlanır. 

Görsel sanatlar derslerimizi , görsel materyallerimizin bulunduğu görsel sanatlar atölyemizde yapmaktayız.  

     Verdiğimiz sanat eğitimiyle de öğrencilerin estetik beğenilerini geliştirerek, tasarlayabilme yeteneklerini geliştirerek ; yaratıcı ve üretken olmalarını istiyoruz. 

       Öğrencilerimizin Dünya'ya ve yakın çevresine karşı duyarlı ve hassas olmayı başarabilen , nitelikli gençler yetiştirip; Sanat nedir? Niçin vardır ? Sanatın işlevi nedir? Sorularına sağlıklı yanıtlar vermeyi, Çağdaş yaşamda yerlerini olmalarını amaçlıyoruz.