KOCAELİ ÖĞRENCİ MECLİSLERİ BAŞKANI ÖZEL BİLGE ANADOLU LİSESİNDEN ÇIKTI


       Kocaeli’de  oniki ilçenin Okul Öğrenci Meclisi Başkanları, İl Öğrenci Temsilcisini seçmek için sandığa gitti. Yapılan seçim sonucunda, Özel Bilge Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Emir Serdar KÜÇÜKAY  Kocaeli Öğrenci Meclisleri Başkanı seçildi.Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerimizde; Cumhuriyetin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoş görü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması kapsamında yapılan bu seçimlerde okulumuz 11/C sınıfı öğrencilerimizden Emir Serdar KÜÇÜKAY ilimizi Ankara’da temsil etmeye hak kazanmıştır.

         Özel Bilge Anadolu Lisesi Müdürü Gürbüz Okta Seçim sonrasında şunları söyledi: İl temsilcisi seçilmesinden dolayı öğrencimizi tebrik ederek okullarımızda demokrasi kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi için öğrencilerimizin özgüven içinde seçme ve seçilme heyecanını yaşaması ve temsil becerisini kazanmaları bakımından okul meclislerinin önemli olduğunu belirtti ve öğrencimizin okulumuzu ve ilimizi Ankarada da başarıyla temsil edeceğine inandığını söyledi.