Matematik Bölümü


       Matematik bölümümüzde; öğrencilerimizin bireysel potansiyellerini ortaya çıkarmak, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak, matematiğin doğasını incelemelerini sağlamak, araştırmaya yöneltmek, problem çözme becerileri kazandırmak, matematiğin günlük hayat ve diğer disiplinlerle ilişkilerini göstermek ve sorumluluk bilinci oluşturmak için çalışırız. Bu sebeple;

Hedeflerimiz:

Her seviyedeki öğrencilerimize matematik programı dahilinde bulunan “olmazsa-olmaz kazanımları”, diğer bir ifadeyle temel bilgileri gerekliliğine inanarak ve bıkkınlık hissetmeden tamamlatmak,

Matematik okur-yazarlığına sahip olan, okuduğunu yorumlayabilen, sistematik düşünen bireyler olmalarını sağlamak,

Sorgulayan ve bu bağlamda sorunun değil, çözümün parçası olan bireyler yetiştirmek,

Matematik bilgi ve becerilerini tüm disiplinlerde etkin bir şekilde kullandırtmak,

Mezun olan öğrencilerimizin matematik ve bilim insanları ile ilgili genel kültür seviyesinde azami bilgiye sahip olmalarına yardımcı olmak,

Matematik öğretimini günlük hayatla ilişkilendirerek, somutlaştırıp kalıcı hale getirmek,

Öğrenci merkezli, tüm duyuları ve zihinsel süreçleri hedef alan, bilgi teknolojilerinden yararlanılarak öğrenci ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla zenginleştirilmiş bir öğrenme süreci hazırlamak, şeklindedir

       Aynı seviyeye giren matematik öğretmenleri, düzenli paylaşım toplantılarıyla metot ve bilgi transferi yapar. Ayrıca uygun konularda disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirilir. Derslerimizde öğrencilerimiz teknoloji donanımlı olarak yetişir. Akıllı tahta ve çeşitli matematik-geometri yazılımları kullanılarak öğrencilerin üç boyutlu düşünmeleri sağlanır. 

Ölçme-Değerlendirme :

       Öğrencinin matematik dersindeki başarısı değerlendirilirken sadece yazılı notları değil, günlük ödev yapma sorumluluğu, sık yapılan ara değerlendirmeler,haftalık HDS sınavları, derslere aktif katılım ve materyal kullanımı, proje ödevi, bireysel ve gurup çalışmalarına katılım gibi kriterler de göz önüne alınır. 

       Öğrenciler, bireysel ihtiyaçları doğrultusunda ek çalışmalarla desteklenir

       Ayrıca öğrencilerimizin TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları, Bu Benim Eserim yarışmalarına katılımları desteklenir ve bu yönde çalışmalar yapılır.