Okul Müdürü ve Mesajı

nuraybora@bilgeokullari.com.tr


Değerli Bilgeli Veli ve Öğrencilerimiz,


             Kurulduğu 1997 yılından beri BİLGE Okulları; Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığı, köklü kültürü, sağlam yapısı; deneyimli, alanında yetkin öğretim kadrosu, kurumsallaşmış kimliği ile örnek bir kurum olma özelliğini bugüne kadar devam ettirmiştir.

             Türk Milli Eğitim ilkelerine uygun, çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı eğitim-öğretim vermenin yanı sıra zenginleştirilmiş akademik programı ile amacımız; kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, özgüvenli, öğrenme yollarına bilen, öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini bilen , yaşam boyu ve üst eğitim kurumlarında gerekli olacak akademik bilgi, beceri, sorumluluk ve tutumlara sahip olan, kendi kültürünü özümseyen,çevre ve tüm canlılara duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, iyi düzeyde yabancı dil konuşan bireyler  olarak yetiştirmektir .

            Bilge okulları olarak çok önem verdiğimiz yabancı dil eğitimimizde; öğrencilerimizin çağdaş dünya ile iletişim kurabilmelerini sağlamak, dili etkin olarak kullanacakları ortamları hazırlamak ve öğrenmeyi kalıcı kılmak esastır. İlkokulda 1. Sınıfta başlayan yoğun bir İngilizce öğretimi yanında  4.sınıfta ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi almaya başlarlar ve akademik düzeyde çok iyi bir şekilde öğrenerek okullarımızdan mezun olurlar. Bu dersler çok kültürlü anlayışıyla öğrenci merkezli ve güçlü iletişim odaklı bir şekilde sürdürülür.

           Tam öğrenme modeline uygun bir öğretim vermek için ölçme değerlendirme sistemine önem verirken, okuyan ,düşünen, araştıran,sorgulayan,  üreten öğrenciler yetiştirmek adına drama ve zeka oyunları atölyeleri, Erasmus Plus projeleri, Kod Yazma ve Web Tasarım çalışmaları, Bilim Proje çalışmaları ve Sanat fuarları, eğitim gezileri,  ulusal ve uluslararası sınavlar ve yarışmalarla da öğrencilerimizi destekleyip ve yönlendirmekteyiz. 

        Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişimlerini sağlamak amacıyla sadece akademik değil; sosyal ve duygusal alanlarda da destek verilmektedir. Bu anlamda rehberlik birimlerimiz eğitim-öğretim süreçlerinde bire bir gözlem ve değerlendirme yaparak öğretmen ve velilerimiz ile sonuçları paylaşıp öğrenme deneyimlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktadırlar. Teknolojiye uyumlu, tam donanımlı fiziksel şartlarımız ve öğrencilerin öğrenme stillerini göz önünde bulunduran eğitim öğretim programlarımız bu hedeflere ulaşmamızı kolaylaştırmaktadır.

             2015-2016 Öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için sağlıklı, huzurlu mutlu ve başarılarla dolu geçmesi dileğiyle en içten sevgi ve saygılarımı  sunarım.


                                                                                                                                                 Nuray BORA