ORTAOKUL / YABANCI DİL EĞİTİMİYABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Özel Bilge Eğitim Kurumları Yabancı Diller Bölümü, gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde anasınıfından başlayarak İngilizce öğretimine büyük önem vermektedir.  Okulumuzda uygulanan dil eğitimi, öğrencilerimizi sadece dil bilgisi bakımından donanımlı kılmakla kalmaz, aynı zamanda yabancı dilde iletişim kurabilecek temel dil becerilerini kazandırır. Okulumuzun hedefleri doğrultusunda dil eğitimi, günümüzün teknolojisi içerisinde görsel ve işitsel çeşitli materyal ve etkinlikler kullanarak gerçekleşmektedir.

İngilizce programımız, tüm seviyelerde öğrencilerimizin kendilerini akıcı bir dille ifade edebilmelerini hedeflemektedir. Öğrencilerimiz bir yandan dinleme-anlama, okuma-anlama, yazma ve konuşma dil yeterliliklerini ilerletirken öte yandan da gramer bilgilerini geliştirmekte ve sözcük bilgi dağarcıklarını zenginleştirmektedirler. Programımız her seviyede sarmal bir biçimde yapılandırılmaktadır. Edinilmesi hedeflenen dil becerileri, her ileri sınıfta daha üst kazanımlar olarak geliştirilmekte ve birbiri üzerine inşa edilmektedir

Anasınıfı, 1.2. ve 3. sınıflarımızda İngilizce programı öğrencilerinin yaş grubunun önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler  ve çeşitli aktiviteler temel alınarak oluşturulmaktadır. Erken yaşta başlayan bu süreçte esas olan, öğrencilerin yabancı dili kullanmaya karşı olumlu bir bakış açısı kazanmalarıdır. Hedefimiz eğlenirken öğrenmektir. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırma ve bunu eğlenceli hale getirmek amacıyla haftada bir saat dersimizi özel olarak hazırlanmış olan Readingclub sınıfımızda geçirmekteyiz.

TEKNOLOJİ KULLANIMI:

Özel Bilge Eğitim Kurumlarında dil öğrenimini pekiştirmek amacıyla teknolojiden en etkin şekilde yararlanılmaktadır. Okulumuzda bilgisayar destekli akıllı tahtalarla zenginleştirilen dersler, öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu güçlendirirken, kendi kendine öğrenme ilkesini de teknoloji ile birleştirmektedir.

CAMBRIDGE SINAVLARI:

Öğrenciler, Avrupa Dil Pasaportu çalışmaları çerçevesinde "Cambridge 9-12 yaş grubu sınavları"na (Cambridge Young Learners Exams) girerek yabancı dil seviyelerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu belgelemektedirler.

İNGİLTERE’DE YAZ OKULU

Öğrencilere İngiltere'de seçkin yaz okulu programlarına katılma ve dili doğal ortamında kullanarak pekiştirme fırsatı verilmektedir.

İKİNCİ YABANCI DİL: ALMANCA

Özel Bilge Eğitim Kurumlarında öğrencilere, 4. sınıftan itibaren İngilizce'nin yanı sıra Almanca eğitimi de verilmektedir.  Yıl içinde yapılan Almanca etkinliklerde de öğrenciler okulumuzda ikinci yabancı dil olan Almanca’yı etkin bir şekilde kullanmaktadırlar.

4 TEMEL BECERİ: OKUMA-ANLAMA-YAZMA-KONUŞMA

Özel Bilge Eğitim Kurumları Yabancı Diller Bölümü olarak öğrencilerin 4 temel dil becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan eğitim programımız çerçevesinde yabancı dil derslerinin bir kısmı yabancı uyruklu İngilizce öğretmenlerle işlenmektedir. Bu derslerin temel amacı gramer eğitiminin yanı sıra, öğrencilerin konuşma becerilerini ön plana çıkartmak ve geliştirmektir.