ÖZEL BİLGE ORTAOKULU 2 YILDIR SÜRDÜRÜLEN PROJE İLE ULUSLAR ARASI EKO – ETİKET OLAN YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ’ NÜ KAZANMIŞTIR.


Eko-Okullar Programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Programın uygulanması, öğrencilerimize çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Öğrencilerimiz grup çalışmasına alışır, sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi gelişir, inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir, plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir, tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

            2014-2015 eğitim öğretim yılında okulumuzda Ekim ayından itibaren başlayan çalışmalarda okulumuz öğrenci ve çalışanları bilgilendirilerek Eko Tim oluşturulmuş, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katılımıyla çevre kirliliği konusunda önlem almak için fikirler üretilmiş ve bunlar başarıyla hayata geçirilmiştir.

Gıda israfı ve etkileri konulu pano düzenlenerek doğa sevgisi, güzel bir çevre ile ilgili özlü sözler okulun çeşitli yerlerinde sergilendi.

Çöp atıkların ne olduğu ve çevreye verdiği zararla ilgili öğrencilerimiz bilgilendirilerek derslerde bu konuya yer verildi. Çöp ve atıklar konulu slogan yarışması gerçekleştirildi. Çöplerin çeşitlerine göre kaç yılda yok olduklarını anlatan afiş çalışmaları yapıldı. Artık maddelerden yararlanarak boşaltım sisteminin şematik görselleri yapılarak konunun ilgi uyandırması sağlandı.

Atık malzemelerin geri dönüşümü konusunda okulumuzda atık kağıt, plastik kutuları ve atık pil kutuları yerleştirilerek öğrencilerimizin bu türdeki atıklarını bu kutulara atmaları teşvik edildi ve bu konuda başarı elde edildi. Atıkların geri dönüşümü konulu sunumlar hazırlandı ve sınıflarda izletildi.

Öğrencilerimizin çevre kirliliği ile ilgili yaptığı afişler okulumuzda sergilenerek onların sürece katılmaları sağlandı. 

Öğrencilerimizin süreçte aktif rol almalarıyla onların girişimcilik, yaratıcı düşünme, işbirliği içinde çalışma gibi özelliklerinin geliştirilmesi sağlandı.

Aralık ayında 5C sınıfı, Ocak ayında 5D sınıfı ayın en temiz sınıfı seçilerek flama verilip ödüllendirilerek öğrencilerimizin çevreyi temiz tutma davranışını alışkanlık haline getirmelerine yönelik çalışmalar yapıldı.

2015-2016 eğitim öğretim yılında uygulanacak programda ise yine çöp ve atıkların geri dönüşümü ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Atık kağıt toplama kampanyası başlatılarak atık kutuları yerleştirilip öğrencilerimizin atık kutuları kullanması için çalışmalarımız devam etti. Kağıt yapımı panoda sergilenerek öğrencilerin bu konuda bilinçlenmesi sağlandı. Tüm öğretmenlerimizin işbirliği ile kağıtların bilinçsizce kullanımı konusunda derslerde aktiviteler yapıldı.

Hayvanları koruma haftası çerçevesinde öğrencilerimiz hayvanları koruma, onların maruz kaldıkları olumsuz durumlara karşı duyarlılık kazandırma amacıyla hayvan barınaklarına götürüldü.

Atık pillerin zararıyla ilgili afiş çalışmaları yapılarak bu konuyla ilgili öğrencilerimizin bilinçlenmesi sağlandı.

Öğrencilerimizin yaşadığı çevrede atık pil toplama çalışması yaptırılarak onlar aracılığıyla çevrenin de bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Enerji tasarrufuna yönelik olarak resim çalışmaları yapıldı.

Çevre konulu hikaye ve masallar okundu. Atık yün, plastik, düğme ve plastik ürünlerden kullanılabilir ürünler yapılarak atıkların nasıl değerlendirilebileceği konusunda çalışmalara yapıldı.

Eko-Okul Projesi öğrenci ve öğretmen işbirliği çerçevesinde yürütülerek doğaya ve çevreye önemli katkılar sağlamış bir proje olmuştur. Proje içerisindeki çalışmalar öğrencilerin çevreye karşı duyarlı olmasını sağladığı gibi sorunların çözümünde ortak kararlar alıp uygulama, girişimci olma, yaratıcı fikirler ve çözümler üretme konusunda da öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamaktadır. Proje Haziran ayında sona erecek ve yeni bir çevre çalışmasıyla gelecek yılda tekrar başlayacaktır.

Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında 2015–2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde yapmış olduğumuz Yeşil Bayrak ödül başvurumuz değerlendirilmiş, iki yıllık dokümanlarımız incelenmiş ve okulumuz uluslararası bir eko-etiket olan Yeşil Bayrak Ödülü’ne uygun görülmüştür ve Eko  Bayrağı okulumuzda dalgalanmaya başlamıştır.