Rehberlik Birimi Çalışmaları


          Rehberlik birimimiz, öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunması amacını gütmektedir.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Psikolojik Danışma Hizmetleri

           Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda (kişisel, ailevi, okula uyum, arkadaşlık ilişkileri, gelişim dönemine ait sorunlar gibi) bireysel veya grupla psikolojik danışma hizmeti verilir.

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

          Öğrencilerimizin, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine, plan yapma ve uygulama, zaman yönetimi, öğrenme motivasyonunu destekleme ve artırma, öğrenme engellerini aşma, sınav kaygısı ile baş edebilme becerisi kazandırma, eğitsel seçimler yapma gibi konularda bireysel ve grup çalışmaları yapılır.

Mesleki Rehberlik Hizmetleri

          Öğrencilerimizin; doğru meslek seçiminin temel koşulları olan, ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine yönelik farkındalıklarını geliştirmeleri, hedef belirlemeleri, kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri ile iş değerleri ve mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantılar kurmaları doğrultusunda yapılır. 


Seminerler

Hedef Belirleme ve Motivasyon

Verimli Ders Çalışma

Test Çözme Teknikleri

Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma

Etkili İletişim Becerileri

Öfke Kontrolü

Meslek tanıma

 

AİLELERLE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

         Okul hayatı boyunca okul-aile-öğrenci üçgeninde temel ve yapıcı iletişim köprüsü niteliği taşıyan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimizin çalışmalarında velilerimizin önemi ayrıdır. Öğrencilerimizi tanımak, içinde bulundukları aile sistemini anlamakla mümkündür. Öğrencilerimize istendik davranışları kazandırmak, problem durumlara uygun çözümler üretmek ancak ailenin de katılımıyla gerçekleşir.

Velilerimizin, çocuklarıyla ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olması,

Öğrencilerimizin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi,

Aile içi iletişim becerilerinin güçlendirilmesi,

Okul-aile iş birliği yoluyla ortak tutum ve davranış geliştirilmesi,

Özel gereksinimi olan öğrencilerimiz için bilgilendirme, yönlendirme ve iş birliği sağlanması amacıyla Aile Görüşmeleri yapılır.

ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, ekip çalışmasıyla başarıya ulaşır.

Öğrencilerimizin akademik ve psiko-sosyal gelişiminin takibi, değerlendirilmesi, destekleyici, koruyucu ve önleyici çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla öğretmenlerimizle düzenli olarak öğrencilerimizle ilgili bireysel görüşmeler, toplantılar yapılır ve seminerler düzenlenir.

Seminerler

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Gelişim Dönemi Özellikleri

Paydaş İletişimi

Etkili Öğretmen Tutumları

Sınıf Yönetimi