Sosyal Bilimler Bölümü


     Sosyal Bilimler Bölümü 5., 6., ve 7., sınıflarda Sosyal Bilgiler dersi ile 8. Sınıflarda ise  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ile çalışmalarını yürütmektedir.

     Sosyal Bilimler Bölümü olarak çevresine duyarlı, insani değerlere önem veren, Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine sahip çıkan laik, demokratik, öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Bu hedefler doğrultusunda ;

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde konularımızı işlerken soru-yanıt, drama , eğitsel oyunlar, beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme, örnek olay inceleme gibi yöntem ve teknikler uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerimizi tanımalarını sağlayıcı geziler, paneller, seminerler ve konferanslar düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez yapan bireyler olabilmesi için öğrencilerimize proje ve performans ödevleri verilmektedir. Ödevlerin takibi titizlikle yapılmaktadır.

Dersler işlenirken, bilimsel düşünmeyi temel referans kabul ederek bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı gözeterek hem bölüm içi, hem diğer bölümlerin dersleri ile disiplinler arası ilişkilendirmeye  özen gösterilmektedir. 

Derslerimiz bilgilerin kalıcılığını sağlamak için; akıllı tahta, akıllı tahtaya uyumlu programlar , afişler, haritalar,  kaynak kitaplar,oyun kartları kullanılmaktadır.

Yeryüzü şekillerinin daha iyi kavranabilmesi için oyun hamurları kullanılmakta, meridyen ve paraleller öğretilirken pinpon toplarından yardım alınmaktadır. 

Kültürel özelliklerimiz anlatılırken öğrencilerimizin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.

  Öğrencilerimizde çevre sorunlarına duyarlılık kazandırmak ve çevre sorunlarında çözümün bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla EKO-OKULLAR Projesi içerisinde yer almaları sağlanmaktadır.

Eko Okullar Çevre Programı kapsamında atık gazetelerden bowling topu ve atık pet şişelerden lobut yapılması gibi etkinlikler yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin TEMA Vakfı çalışmalarına katılması sağlanarak ülkemizin erozyonla mücadelede ve ağaçlandırma çalışmalarında aktif rol alması sağlanmaktadır.                                                                       

Derslere takviye olması ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla öğrencilerimize ders konularını içeren kitaplar okutturulmaktadır.

8. Sınıflarda TEOG hazırlıkları titizlikle yürütülmektedir. Haftalık bir ders saatinde 8. Sınıf öğrencilerimize Atatürk’ün “Nutuk” adlı eseri okutulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin hem konu tekrarı yapmalarını hem de Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini daha iyi kavramalarını hedeflemekteyiz.

    “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik gösterir.”

M. Kemal Atatürk