Türkçe Bölümü


‘’TÜRK DİLİ, DİLLERİN EN ZENGİNLERİNDENDİR, YETER Kİ BU DİL BİLİNÇLE İŞLENSİN.’’
                                                                                                                                                 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

        Türkçe dersiyle bireylerin Türk dilini ve kültürünü tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ulusal duygularını pekiştirmeleri ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlayarak etkili toplumsal ilişkiler içine girmeleri amaçlanmıştır.

        Türkçe dersleri; okuma, yazma, konuşma, dinleme/izleme ve dil bilgisi gibi öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Türkçe zümresi olarak öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşımlarla planlanan Türkçe derslerinde ezberci değil; anlamaya, kavramaya, açıklamaya, yorumlamaya öncelik veren bir eğitim anlayışını benimsiyoruz.  

        Öğrencilerimizin, okumanın değerini kavrayan, kitaba değer veren ve okumayı yaşamının bir parçası haline getiren bilinçli okurlar olmaları ve her ay en az bir kitap okumaları amacıyla çeşitli türlerden kitaplar seçip ay sonunda seçtiğimiz kitaplardan sınavlar yapıyoruz. Bununla birlikte dönem içerisinde kitap okuma listeleri oluşturarak okulumuzdaki kitapseverleri seçiyoruz. Ayrıca ders içinde yaptığımız kitap okuma etkinlikleriyle de öğrencilerin sesli ve sessiz okuma hızını artırarak, sözcük dağarcığını geliştirme ve zenginleştirmede onlara yardımcı oluyoruz. Okuttuğumuz bu eserlerin yanında öykü ve şiir antolojileri ile öğrencilerimizin farklı yazar ve şairlerle tanışmaları da hedeflerimiz içerisinde yer alıyor.

        Ders dışı etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi, şiir, öykü, kompozisyon, münazara, bilgi yarışmaları düzenliyoruz. Böylece öğrencilerimizin dilimize sahip çıkarak Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanabilmelerini, dinlediklerini, gördüklerini değerlendirerek yeni düşünceler üretmelerini, kendilerini topluluk önünde özgürce ifade edebilme yetisi kazanmalarını sağlıyoruz.

        Türkçe dersi kapsamında akademik olarak ise tüm seviyelerde yapılan derslerimizde ve  8. sınıflarda, dönem sonlarında MEB tarafından uygulanan  merkezi sınavlarda tam başarıyı yakalamaya yönelik planlamalar doğrultusunda, ofis çalışmaları yapmakla birlikte her hafta yapılan HDS sınavlarıyla eksik kalan kazanımları belirleyerek bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca öğrenci başarılarını, yazılı değerlendirmelerin yanında proje ödevleriyle de ölçmekteyiz.

        Türkçe bölümü olarak; çağdaş bilimin ışığında, Atatürk’ün gösterdiği yolda dilimize  sahip çıkarak hiç durmadan ilerlemeye devam ediyoruz.