Verimli Ders Çalışma


VERİMLİ DERS ÇALIŞMA

      Ders çalışma konusunda bir çok öğrenci verimli çalışamama ile ilgili şikayetlerini dile getirir. Bunlardan bir kısmı ders çalışmaya başlamakta güçlük çekerken bir kısmı çalışma esnasında derse konsantre olamamaktan bir kısmı da çalıştığı halde başarılı olamadıklarından şikayet etmektedirler. Öğrencilerin ders çalışamama konusundaki sorunları başlıca şu nedenlerden kaynaklanmaktadır.

- Amaçsız çalışma

- Plansız ve programsız çalışma

- Evin değişik yerlerinde çalışma

- Yatarak uzanarak çalışma

- Kaynaklardan yararlanmama

- Derslerden korkma, anlayamadığı dersi bırakma

- Dersle ilgili ön yargılar


       Verimli ders çalışamama problemi olan bir öğrenci öncelikle yukarıdaki yanlış çalışma alışkanlıklarından hangisin kendisinde olup olmadığını düşünmelidir. 


Verimli Ders Çalışma Nedir?


       Verimli ders çalışma amaç doğrultusunda planlı ve programlı çalışmaktır.  Verimli ders çalışmak sadece ders çalışmak için zaman ayırarak diğer etkinlikleri göz ardı etmek değildir.  Aksine belli bir plan ve program dahilinde hem ders çalışırken hem de diğer sosyal etkinliklere zaman ayırırken bunlardan zevk almaya yardımcı olur. 

       Çalışmaya başlamak ve sürdürmek konusunda temel faktörlerden bir tanesi kişinin hayatıyla ilgili sorumluluk ve kararları almak ko¬nusundaki istekliliğidir.

     Eğer hayatınızla ilgili sorumluluğu dış dünya ve olaylara bıra¬kırsanız, çalışmanızı ve başarınızı her zaman engelleyecek birçok sebebiniz olacaktır.

        Bir gün anneniz veya babanız size duymak istemediğiniz bir söz söylemiş olduğu için çalışmak istemeyeceksiniz, bir başka gün öğ¬retmeninizle aranızda istenmeyen bir diyalog olduğu için çalışmaya isteksiz olacaksınız, bir başka gün canınız sıkkın olduğu için, bir diğer gün hava içinizi kararttığı için, bir başka gün arkadaşlar size bir yere gitmeyi önerdiği için vb… Bu listeyi her gün için birden çok sebeple doldurmak mümkündür.

       Eğer hayatınızla ilgili sorumluluğun bütünüyle size ait olduğunu kabul ederseniz, o takdirde yukarda sıralanan sebeplerin hiçbiri sizi günlük programınızı uygulamaktan alıkoyamaz.

      Günlük programınızı engelleyecek sebepleri, aileden birinin cid¬di ve ağır hastalığı, bir trafik kazası gibi çok istisna sayılacak du¬rumlarla sınırlarsanız, her gün amacınıza doğru bir adım daha atma¬nın rahatlığını yaşarsınız.Verimli Ders Çalışmayı Etkileyen Faktörler:

1) Çalışma Alışkanlıkları

Doğru Çalışma Alışkanlıkları:

A1) Amacınızı belirleyin: 

 İnsan nasıl başarılı olabilir? Sorusunu birçok kişi; “hayat amaçlarını bilerek ve istediklerinin farkında olarak şeklinde cevap verir. Hayat amaçları hırsın ve motivasyonun kaynağıdır. Amaçlar birey için iç disiplini geliştirir. Amaca yaklaşan bireyin moral kaynağı yükselir başarılı olabileceğinin farkına varmasını sağlar. Neyi niçin yapmasını amaçlar sağlar.

A2) Önce ne istediğinizi belirleyin: 

İnsan hangi limana gideceğini bilmezse hiçbir rüzgar onun için yararlı olamaz. Ne istediğini bilmeden kendini esen rüzgarlara bırakarak limana ulaşmak isteyenleri bekleyen son, tam bir hayal kırklığıdır. Başarıda şans faktörü yoktur. Başarılı kişiler işi şansa bırakmazlar. Çalışırken ne istediğini önceden belirler. Ne istediğini bilmek tek başına yeterli değil. İstenilen şeyin niçin istendiğini bilmekte gerekir. En çok istediğiniz üç şey belirleyin ve bunları niçin istediğinizi yanıtlamaya çalışın.

A3) Kendiniz için bir program geliştirin: 

Ders programını 4 aşamada hazırlayabilirsiniz:

1. Aşama: haftalık ders çalışma programınıza göre bir çalışma çizelgesi hazırlayın

2. Aşama: her dersten çalışmanız gereken konuları saptayınız

 Örneğin;  Matematik dersi için  A konusu B konusu C konusu D konusu ve E konusu

                 Türkçe dersi için A,B,C,D,E,F konuları 

                 Fen bilimleri dersi için A,B,C gibi konular olduğunu düşünün

3. Aşama: çalışmanız gereken dersleri ve konuları haftanın günlerine bölerek çizelgenize yerleştiriniz.  

4. Aşama: Okuldan  geliş zamanı ile uykuya yatış saati arasında kalan çalışma sürenizi hesaplayınız. Örneğin 16:30________________ 23:00 saatleri arasında yemek dinlenme okul işleri varsa hobileriniz, spor, müzik vb.. günlük aktivitelerden artan kalan sürede, yaklaşık 40 dak. Çalışma ve 10 dakika ara ile belirlediğiniz konular bitinceye kadar çalışabilirsiniz.

Hazırlamış olduğunuz bu programa göre bir sonraki günün dersinde işleyeceğiniz konulara göz atın. Sınıftaki bilgileri uzun süre hafızada tutabilmek için not tutun. Sınıfta tutacağınız notlar sınıf içinde öğretmen tarafından anlatılan konuyu hatırlamanız için önemli ip uçlarıdır. 


UNUTMANIN PANZEHİRİ TEKRARDIR. HER GÜN İŞLEDİĞİNİZ KONULARI TEKRAR ETMEYİ UNUTMAYINIZ.
THOMAS DER Kİ; “DEHANIN %99’u TER, %1’i ilhamdır.