Yabancı Diller Bölümü


       Özel Bilge Okulları, Atatürkçü düşüncenin ışığında demokratik ve laik olmayı, öz güven sahibi, kendini ifade edebilen ve eleştirel düşünebilen, eğitim-öğretim sürecinde araştırmayı destekleyen, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlayan ve en az iki yabancı dili konuşabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

       İngilizce öğretimine Anaokulu' nda başlanan okulumuzda, 8. sınıf öğrencilerimizin yıl sonunda, Avrupa Dil Standlarında Common European Framework(CEF) hedeflerine uygun olarak B1.2 ve B2.1 seviyesine gelmeleri hedeflenir. Bu süreçte Yabancı Diller Bölümünde her sınıf düzeyinde dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerin en iyi şekilde yabancı dil öğrenmeleri amaçlanır. Hedefimiz öğrencilerimizi iki yabancı dilde dinlediğini anlayabilen, konuşabilen, okuyabilen, yazabilen bireyler olarak yetiştirmektir. 

       Bilge Okulları,

       1. 2.ve 3.sınıflarda ilk okuma-yazma becerilerini geliştirmelerine büyük önem verir. Öğrencilerimiz ana dillerinde iletişim becerilerini geliştirirken,  1.sınıfta İngilizce dinleme-anlama ve konuşma becerilerini de paralelinde geliştirirler. Öğrencilere  bu sınıflarda İngilizce yapılar, drama türü yöntemler kullanılarak ve kelime bilgisi de yaş ve seviyelerine uygun oyunlarla, şarkılarla, tekerlemelerle, hikayeler ile öğretilir. 1.sınıfın 2.döneminden başlayarak  seviyelerine ve yaşlarına uygun hikayeler kullanılarak okuma yazma becerileri geliştirilir. 

       4.sınıftan itibaren öğrencilere, seviyelerine uygun kalıplar, dil bilgisi kuralları doğrudan değil,  sezdirilerek öğretilir. Öğrenciler hem temel dil bilgisi kalıplarını öğrenirler; hem de okuma yazma derslerinde dil becerilerini geliştirirler. Hayal güçlerini, yaratıcılıklarını, empati duygularını geliştirerek kendilerini daha etkin ve rahat bir şekilde ifade etme fırsatı bulurlar. 2. Dilimiz Almanca dersi ise 4. Sınıfta başlamaktadır. 

       6, 7 ve 8. sınıflarda amacımız,  dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinin yanı sıra onlara yaşam becerileri de kazandırmaktır. Yaş dönemleri kendilerini sorguladıkları, insanlarla daha yoğun sosyal ilişkiler kurdukları dönem olduğundan çalışmalarımızda daha çok iletişime ve görsel becerilerin gelişimine yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu tür çalışmalar, onları gerçek hayata hazırlarken TEOG içinde faydalı olmaktadır. Ayrıca her hafta 8 ders saati yapılan TEOG çalışmalarımızla da onları geleceğe güvenle hazırlamaktayız.